Atsakomybė


Pagal galiojančius teisės aktus, revolutionrp.lt svetainės administracija, toliau vadinama „Svetainės administracija“, atsisako bet kokių pareiškimų ir garantijų, kurių teikimas gali būti numanomas kitaip, ir atsisako atsakomybės už Svetainė, turinys ir jų naudojimas.

1. Svetainės „Administracija“ ir jos padomenių puslapiuose skelbiama informacija skirta vartotojams nemokamai supažindinti su problemomis, kurios gali juos dominti.

2. Visa informacija pateikiama originalia forma, negarantuojant išsamumo ar savalaikiškumo ir be jokių kitų aiškių ar numanomų garantijų. Prieiga prie svetainės ir jos padomenių administravimo, taip pat jos turinio naudojimas vykdoma tik jūsų nuožiūra ir jūsų rizika.

3. Administracija (savininkai, pareigūnai, direktoriai, akcininkai, steigėjai, darbuotojai, atstovai, skyrių kuratoriai ir kiti atstovai) deda visas pastangas, kad vartotojams pateiktų tikslią ir patikimą informaciją, tačiau tuo pačiu neatmeta klaidų galimybės.

4. Svetainės administravimas yra projektas, kuris veikia „kaip yra“ principu, nesudarant jokių susitarimų ar sutarčių tarp jūsų, šios svetainės vartotojų, administracijos, serverių, kuriuose ji yra, savininkų ar kažkas kitas, bet kokiu būdu susijęs su šiuo ar susijusiais projektais, kurie (sutartys) gali tapti tiesioginių reikalavimų objektu.

5. Administracija neteikia jokių garantijų ar garantijų dėl Svetainės, jos padomenių ir jos paslaugų, paslaugų, forumų, produktų ar paslaugų (toliau - Paslaugos) administravimo, įskaitant, be apribojimų, savalaikiškumą, tinkamumas, tikslumas, išsamumas, patikimumas, prieinamumas ar atitiktis bet kokiam konkrečiam tikslui ir paslaugoms, atsižvelgiant į tai, kad: naudojant Svetainės administraciją ir jos padomenius nebus klaidų, Paslaugos bus saugios ir nepertraukiamos, Administracija ištaisys visas klaidas arba klaidas Svetainės ir jos padomenių administravime nebus virusų ar kitų kenksmingų kodų, taip pat tai, kad informacija nepažeidžia trečiųjų šalių teisių.

6. Kai kurios nuorodos į Svetainės administraciją ir jos padomenius nukreipia į šaltinius, esančius trečiųjų šalių svetainėse. Šios nuorodos dedamos vartotojų patogumui ir nereiškia, kad administracija patvirtina kitų svetainių turinį. Be to, administracija neprisiima jokios atsakomybės už šių išteklių prieinamumą ir jų turinį. Šis teiginys taikomas visoms nuorodoms, pateiktoms Svetainės administracijai ir jos padomeniams, ir medžiagai iš visų svetainių, prieinamų per reklamjuostes ir nuorodas svetainėje Svetainės administracijos adresu.

7. Administracijos pareigos neapima perduotos informacijos (bet kokios, įskaitant, bet neapsiribojant, tarp vartotojų perduodamos informacijos, vidaus perdavimo įvairių nuorodų, tekstų ar archyvų pavidalu), teisėtumo kontrolės, nuosavybės teisės nustatymo ar šios informacijos perdavimo, priėmimo ar naudojimo teisėtumas ...

8. Administracija imasi pagrįstų priemonių, kad užtikrintų Svetainės administracijoje ir jos padomeniuose paskelbtos informacijos tikslumą, aktualumą ir teisėtumą, tačiau neprisiima atsakomybės už asmenų ar organizacijų veiksmus, tiesiogiai ar kitaip atliktus remiantis informacija. prieinama Svetainės administracijai ir jos padomeniams arba gaunama per ją, tiek Administracijos, tiek trečiųjų šalių teikiama.

9. Pagal galiojančius teisės aktus Administracija atsisako bet kokių pareiškimų ir garantijų, kurių teikimas gali būti numanomas kitaip, ir atsakomybės, susijusios su Svetainės ir jos padomenių administravimu, Paslaugomis ir jų naudojimu. Jokiomis aplinkybėmis Administracija nebus atsakinga jokiai šaliai už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, specialią ar kitokią netiesioginę žalą, atsiradusią dėl informacijos naudojimo šioje svetainėje ar bet kurioje kitoje svetainėje, turinčioje hipersaitą iš Svetainės administracijos ir jos padomenių, priklausomybės atsiradimas, sumažėjęs produktyvumas, atleidimas iš darbo ar darbo pertraukimas, taip pat pašalinimas iš švietimo įstaigų dėl bet kokio pelno praradimo, verslo veiklos sustabdymo, programų ar duomenų praradimo jūsų informacinėse sistemose ar kitaip dėl prieigos, naudojimo ar nesugebėjimas naudotis Svetainės ir jos padomenių, Paslaugų ar bet kurios susijusios interneto svetainės administravimu arba neveikimas, klaida, praleidimas, pertraukimas, defektai, prastovos laikas arba perdavimo vėlavimas, kompiuterio virusas ar sistemos gedimas, net jei tai aiškiai skirta administravimui suvokiama apie galimybę tokia žala.

10. Tik reklamuotojas yra atsakingas už reklamą, paskelbtą Svetainės administracijoje ir jos padomeniuose. Svetainėje specialiai pranešama, kad ji negarantuoja galimybės įsigyti ar naudoti tam tikras prekes ar paslaugas kainomis ir (arba) skelbimų rinkiniuose nurodytomis sąlygomis (tekstai, reklaminės antraštės). Jūs sutinkate, kad Svetainės administracija neprisiima jokios atsakomybės už galimas pasekmes (įskaitant bet kokią žalą), atsirandančią dėl santykių su reklamuotojais.

11. Svetainės ir jos padomenių administravimas numato galimybę vartotojams siųsti klausimus, komentarus, pasiūlymus ir kitą informaciją, kad ją būtų galima įtraukti į atitinkamus skyrius, kuriuos gali ir naudos kiti lankytojai. Svetainės administracija neatsako už šios informacijos turinį ir tikslumą, nei už bet kokias joje galimas rekomendacijas ar nuomones, nei už jos pritaikymą konkretiems vartotojams. Be to, kadangi internetas neužtikrina patikimos informacijos apsaugos, Svetainė nėra atsakinga už internetu siunčiamą informaciją.

12. Pateikdama medžiagą, siunčiančioji šalis garantuoja ir patvirtina, kad ji turi šios medžiagos autorių teises, yra gavusi leidimą skelbti iš autorių teisių savininko arba kad ši medžiaga yra vieša ir yra paskelbta pagal įstatymus ar kitus teisės aktus. pirminio šaltinio reikalavimus. Siunčiančioji šalis taip pat garantuoja ir patvirtina, kad gavėjas turi visišką ir neribotą teisę siųsti šią medžiagą, o toks siuntimas nepažeidžia niekieno teisių ir teisėtų interesų.

13. Svetainės administracija gali naudoti identifikavimo slapukus, kad išsaugotų jūsų asmeninę ir bendrą informaciją. „Slapukai“ yra maži tekstiniai failai, kuriuos interneto svetainė gali naudoti pakartotiniams lankytojams atpažinti, palengvina svetainės lankytojo prieigą ir naudojimą, stebi svetainės lankytojų įvykius ir renka bendrą informaciją, kad patobulintų jos turinį. Naudodamiesi Svetainės administracija ir jos padomeniais sutinkate, kad Svetainės administracija naudoja slapukus.

14. Administracija pasilieka teisę atlikti pakeitimus nepranešdama apie juos vartotojams. Be to, Administracija nėra atsakinga už bet kokios informacijos, kurią pridėjote prie Svetainės administracijos ar kitų susijusių projektų, keitimą, redagavimą ar ištrynimą.

15. Administracija turi teisę bet kuriam Vartotojui ar Vartotojų grupei uždrausti prieigą prie Svetainės administravimo ir jo padomenių, nepaaiškinusi jų veiksmų priežasčių ir iš anksto nepranešusi.

16. Administracija turi teisę keisti arba ištrinti nuorodas į informaciją, grafinius, garso ir kitus duomenis, kuriuos Vartotojai paskelbė Svetainės administracijoje ir jos padomeniuose, be išankstinio įspėjimo ir savo veiksmų priežasčių paaiškinimo.

17. Visi prekės ženklai, prekių ženklai ir prekių, paslaugų ir organizacijų pavadinimai, dizaino teisės, autorių teisės ir gretutinės teisės, kurie yra minimi, naudojami ar cituojami Svetainės administracijos ir jos padomenių puslapiuose, priklauso jų teisėtiems savininkams ir jų naudojimas čia nėra suteiks jums teisę bet kokiam kitam naudojimui. Jei nenurodyta kitaip, Svetainės administracijos puslapiai jokiu būdu nėra susieti su autorių teisių turėtojais, ir niekas, išskyrus autorių teisių turėtoją, negali disponuoti teisėmis naudoti autorių teisių saugomą medžiagą. Jūs esate atsakingas už šių ir panašių medžiagų naudojimą.

18. Skaitydami, platindami ar keisdami šioje svetainėje pateiktą informaciją, galite pažeisti šalies, kurioje žiūrite šią svetainę, įstatymus.

19. Vartotojas sutinka, kad visi galimi ginčai bus sprendžiami pagal Rusijos įstatymų normas.

20. Administracijos neveikimas tuo atveju, jei Vartotojas ar Vartotojų grupė pažeidžia vartotojo sutartį, Administracijai neatima teisės imtis atitinkamų veiksmų, kad vėliau būtų apginti Svetainės administracijos interesai.

21. Visos teisės į medžiagą, esančią Svetainės administracijoje ir jos padomeniuose, yra saugomos pagal ES ir Rusijos Federacijos teisės aktus, įskaitant autorių teises ir gretutines teises.

22. Jei pagal galiojančius įstatymus kuri nors iš sąlygų yra pripažinta negaliojančia, likusios sąlygos lieka galioti.

23. Visos pelno ar pajamų ataskaitos, taip pat pelno ar pajamų pavyzdžiai, kuriuos galima paskelbti Svetainės administracijos svetainėje ir jos padomeniuose, yra tik numatomas galimo uždarbio įvertinimas ir negarantuoja jo gavimo. Nėra garantuojama, kad nurodant konkrečias pajamas asmenims ar įmonėms bus gaunamos panašios pajamos. Darant prielaidą, kad numatomas pelnas yra garantuotas, prisiimate riziką jo negauti. Bet kokie šioje svetainėje paskelbti teiginiai apie potencialų pelną nelaikomi vidutiniu uždarbiu. Nėra užtikrinimo, kad bet kokia ankstesnė operacijų sėkmė ar rezultatai, susiję su pajamų generavimu, gali būti naudojami kaip vėlesnių finansinių rezultatų rodikliai. Pajamų dydis ir jų piniginė vertė yra pagrįsta daugeliu veiksnių. Administracija neturi informacijos apie jūsų veiklos sėkmę ateityje ir negarantuoja dėl to kylančios tikimybės gauti dideles, mažas ar net kokias pinigų sumas. Administracija negarantuoja, kad gausite panašias sumas. Verslas internete ir su tuo susijęs pelnas yra neapibrėžta rizika. Sprendimas užsiimti tokia veikla negali būti pagrįstas jokia šioje svetainėje paskelbta informacija. Svetainės ir jos padomenių administravimas dėl teikiamų paslaugų turėtų būti atliekamas tik atsižvelgiant į galimus reikšmingus nuostolius ar negaunamą pelną.

Naudodamiesi Svetainės administravimu ir jo padomeniais sutinkate su „Atsakomybės apribojimu“ ir nustatytomis Taisyklėmis bei prisiimate visą atsakomybę, kuri gali būti priskirta jums.

Administravimas Svetainės administracija bet kuriuo metu turi teisę atlikti Taisyklių pakeitimus, kurie įsigalioja nedelsiant. Tolesnis naudojimasis svetaine po pakeitimų reiškia jūsų automatinį sutikimą laikytis naujų taisyklių.