VIETOS VARTOTOJŲ ASMENINĖS INFORMACIJOS APSAUGOS POLITIKA


Ši asmens duomenų privatumo politika (toliau - Politika
konfidencialumas) taikoma visai informacijai, kurią gali Svetainės administracija
gauti informacijos apie vartotoją naudojantis interneto svetaine -revolutionrp.lt.

1. PAGRINDINĖS SAMPRATOS
Šioje privatumo politikoje naudojami šie terminai ir sąvokos:

«ADMINISTRACIJA revolutionrp.lt (toliau - Svetainės administracija)» - įgaliotas
darbuotojai svetainės valdymo revolutionrp.lt. kurie organizuoja ir (ar) vykdo tvarkymą
asmens duomenis, taip pat nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus. asmeninės kompozicijos
duomenis. apdorojami veiksmai (operacijos). padarytos asmens duomenimis.

«ASMENINĖ INFORMACIJA» - bet kokia informacija. susijusios su konkrečia ar
nustatoma remiantis tokia informacija fiziniam / juridiniam asmeniui. būtina
Svetainės administravimas, susijęs su jos sutartinių įsipareigojimų Vartotojui vykdymu.
Be to. asmens duomenys apima duomenis. kurie yra automatiškai perduodami
Svetainės administravimas jų naudojimo procese su įrenginyje įdiegto Vartotojo pagalba
programinė įranga. įskaitant IP adresą. informacija iš slapuko. informacija apie naršyklę
vartotojas (ar kita programa. kurios pagalba pasiekiama svetainė). prieigos laikas.
prašomo puslapio adresą. vieta ir kt.

«ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS» - сboras sisteminimas. kaupimas. saugojimas.
patikslinimas (atnaujinimas. pakeitimas). naudojant. platinimas (įskaitant perdavimą).
nuasmeninimas. blokavimas. sunaikinti Vartotojo asmens duomenis.

«VARTOTOJAS» - veidas. kurią svetainė naudoja, yra gerai. reguliuojamas
Svetainės administravimas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1. Vartotojo naudojimasis svetainei revolutionrp.lt reiškia šios politikos priėmimą
konfidencialumą ir Vartotojo asmens duomenų tvarkymo sąlygas.

2.2. Jei nesutinkama su Privatumo politikos sąlygomis, Vartotojas privalo
nustokite naudotis svetaine revolutionrp.lt.

2.3. Svetainės administravimas revolutionrp.lt patikrina asmens duomenų tikslumą.
pateikia svetainės Vartotojas savo nuožiūra.

2.4. Vartotojas, naudodamasis tinklalapiu revolutionrp.lt. patvirtina. ką:
- turi visas reikalingas teises. leidžiantis jam naudotis svetainės paslaugomis
revolutionrp.lt;
- nurodo patikimą informaciją apie save kiekiais. būtina naudoti
interneto svetainės revolutionrp.lt paslaugos;
- suvokia. kad informacija yra svetainėje. paskelbė Vartotojas apie save. gali tapti
trečiosioms šalims. nenurodytas šioje politikoje;
- yra susipažinęs su šia politika. išreiškia sutikimą su ja ir prisiima
jame nurodytas teises ir pareigas. Susipažinimas su šios Politikos sąlygomis. pritvirtinimas
žymimieji laukeliai po nuoroda į šią politiką arba svetainės naudojimas yra rašytinis sutikimas
Vartotojas rinkti. saugojimas. asmens duomenų tvarkymas ir perdavimas tretiesiems asmenims,
teikia Vartotojas.
- yra susipažinęs su šia politika. išreiškia sutikimą su ja ir prisiima
jame nurodytas teises ir pareigas. Susipažinimas su šios Politikos sąlygomis. pritvirtinimas
žymės langelius, esančius nuorodoje į šią politiką, arba naudojimąsi svetaine revolutionrp.lt. arba siunčiant duomenis
per grįžtamojo ryšio formas. yra rašytinis Vartotojo sutikimas rinkti. saugojimas.
tvarkyti ir perduoti Vartotojo pateiktus asmens duomenis tretiesiems asmenims.

3. PRIVATUMO POLITIKOS DALYKAS
3.1. Šioje privatumo politikoje nustatomi administracijos įsipareigojimai
svetainę apie neatskleidimą ir asmens duomenų konfidencialumo apsaugą.
kurį Vartotojas pateikia Svetainės administracijos prašymu pildydamas registraciją
formos. arba grįžtamojo ryšio formos.

3.2. Asmeninė informacija. leidžiama tvarkyti pagal šią politiką
konfidencialumas. vartotojas teikia savo noru.

3.3. Administracija renka statistiką apie savo vartotojų IP adresus. Tai
informacija naudojama techninėms problemoms nustatyti ir spręsti, teisėtumui kontroliuoti
Vartotojo veiksmai.

4. ASMENS VARTOTOJO INFORMACIJOS RINKIMO TIKSLAI
4.1. Vartotojo asmens duomenys Svetainės administracija revolutionrp.lt gali naudoti
tikslai:
- grįžtamojo ryšio su vartotoju sudarymas, įskaitant pranešimų, užklausų siuntimą,
pašto adresų sąrašai, sms žinutės, susijusios su svetainės naudojimu.
- Vartotojo buvimo vietos nustatymas siekiant užtikrinti saugumą, užkirsti kelią
sukčiavimas.
- su vartotoju susijusių sutartinių ir ikisutartinių įsipareigojimų vykdymas.
- Pateiktų asmens duomenų tikslumo ir išsamumo patvirtinimas
Vartotojo.
- kai vartotojui teikiama veiksminga klientų ir techninė pagalba
problemų, susijusių su svetainės naudojimu, atsiradimas.
- pateikti vartotojui jo sutikimą, svetainės atnaujinimus, specialius pasiūlymus,
naujienlaiškiai ir kita informacija svetainės vardu.

5. ASMENINIO APDOROJIMO METODAI IR TERMINAI
5.1. Vartotojo asmens duomenys tvarkomi neribotą laiką,
bet kokiomis teisinėmis priemonėmis, įskaitant asmens duomenų informacines sistemas su
naudojant automatikos įrankius arba jų nenaudojant.

5.2. Praradus ar atskleidus asmens duomenis, apie tai praneša Svetainės administracija
Vartotojas apie asmens duomenų praradimą ar atskleidimą.

5.3. Svetainės administracija imasi būtinų organizacinių ir techninių priemonių
Vartotojo asmeninės informacijos apsauga nuo neteisėtos ar atsitiktinės prieigos, sunaikinimo,
pakeitimus, blokavimą, kopijavimą, platinimą, taip pat nuo kitų neteisėtų veiksmų
trečiosios šalys.

5.4. Svetainės administracija kartu su Vartotoju imasi visų būtinų priemonių
nuostolių ar kitų neigiamų pasekmių, kurias sukelia praradimas ar atskleidimas, prevencija
asmeninius Vartotojo duomenis.

6. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
6.1. Vartotojas privalo:
6.1.1. Pateikite naujausią informaciją apie asmens duomenis, reikalingus
tinklalapio naudojimas revolutionrp.lt.
6.1.2. Atnaujinkite, papildykite Svetainės administracijos pateiktą informaciją apie asmeninę
duomenys pasikeitus šiai informacijai.

6.2. Svetainės administracija privalo:
6.2.1. Gautą informaciją naudokite tik 4 punkte nurodytiems tikslams
šios privatumo politikos.
6.2.2. Užtikrinkite, kad konfidenciali informacija būtų paslaptyje.
6.2.3. Imkitės atsargumo priemonių, kad apsaugotumėte asmens duomenų konfidencialumą
Vartotojas.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
7.1. Svetainės administracija yra atsakinga pagal Rusijos įstatymus
Federacija.

7.2. Pametus ar atskleidus konfidencialią informaciją, Svetainės administracija to nedaro
yra atsakingas, jei ši konfidenciali informacija:
7.2.1. Tapo viešąja nuosavybe prieš jos praradimą ar atskleidimą.
7.2.2. Gauta iš trečiosios šalies, kol jos negavo Svetainės administracija.
7.2.3. Buvo atskleistas gavus vartotojo sutikimą arba paties vartotojo.

8. GINČŲ SPRENDIMAS
8.1. Prieš kreipiantis į teismą su ieškiniu dėl ginčų, kylančių dėl Vartotojo santykių
svetainėje ir svetainės administracija, privaloma pateikti pretenziją (rašytinis pasiūlymas
dėl savanoriško ginčo sprendimo).

8.2. Pretenzijos gavėjas per 30 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos,
raštu praneša pareiškėjui apie ieškinį apie ieškinio nagrinėjimo rezultatus.

8.3. Ši privatumo politika ir santykiai tarp vartotojo ir
Svetainės administracija taiko galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus.

9. PAPILDOMOS SĄLYGOS
9.1. Svetainės administracija turi teisę keisti šią privatumo politiką
be Vartotojo sutikimo.

9.2. Naujoji privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje, jei
kitaip nėra numatyta naujame Privatumo politikos leidime.

9.3. Turėtų būti visi pasiūlymai ar klausimai apie šią privatumo politiką
informuokite Svetainės administraciją el. paštu.

1 PRIEDAS PRIE PASIŪLYMŲ VARTOTOJŲ ASMENINĖS INFORMACIJOS APSAUGOS POLITIKOS revolutionrp.lt

VARTOTOJO SUTIKIMAS APDOROTI ASMENS DUOMENIS
Vartotojas, palikdamas savo duomenis svetainėje revolutionrp.lt. sutinka su šia sutartimi
asmens duomenų tvarkymas (toliau - Sutikimas). Pasiūlymo priėmimas (priėmimas) Sutikimas yra
vartotojo asmens duomenų pateikimas Svetainės administracijai revolutionrp.lt.
Vartotojas duoda sutikimą svetainės Administracijai, kuriai priklauso svetainė revolutionrp.lt ir.
kuri yra adresu: revolutionrp.lt jūsų asmens duomenims tvarkyti:
sąlygos:

1. Šis sutikimas suteikiamas tvarkant asmens duomenis. kaip nenaudojant lėšų
automatizavimas. ir su jų naudojimu.

2. Sutikimas tvarkyti šiuos Vartotojo asmens duomenis:

3. Asmens duomenys. nėra ypatingi ar biometriniai.

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai nurodyti Asmens duomenų apsaugos politikos 4 punkte.
interneto svetainės revolutionrp.lt Vartotojų informacija.

5. Asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra šie: Rusijos Konstitucijos 24 str
Federacija; Federalinio įstatymo Nr. 152-FZ „Dėl asmens duomenų“ 6 straipsnis.

6. Tvarkant asmens duomenis bus atliekami šie veiksmai: rinkimas;
įrašymas; sisteminimas; kaupimas; sandėliavimas; patikslinimas (atnaujinimas. pakeitimas); ištraukimas;
naudojant; perdavimas (platinimas. teikimas. prieiga); nuasmeninimas; blokavimas;
išbraukimas; sunaikinimas.

7. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims atliekamas remiantis
Rusijos Federacijos įstatymai. susitarimus dėl asmens duomenų subjekto dalyvavimo arba su
asmens duomenų subjekto sutikimas. Vartotojas duoda sutikimą dėl galimo jo perdavimo
asmens duomenis tretiesiems asmenims.

8. Asmens duomenys tvarkomi iki tvarkymo pabaigos. Tas pats apdorojimas
asmens duomenys gali būti nutraukti asmens duomenų subjekto prašymu. Terminas arba
sąlyga nutraukti asmens duomenų tvarkymą: Svetainės administracijos veiklos nutraukimas.

9. Duotas sutikimas. įskaitant galimą tarpvalstybinį asmens duomenų perdavimą
informaciniai (reklaminiai) pranešimai.

10. Sutikimą gali atšaukti asmens duomenų subjektas arba jo atstovas.
išsiųsdamas raštišką paraišką Svetainės administracijai ar jos atstovui adresu.
nurodyta šio sutikimo pradžioje.

11. Jei asmens duomenų subjektas ar jo atstovas atšaukia sutikimą
asmens duomenų tvarkymas Svetainės administracija turi teisę tęsti asmens duomenų tvarkymą
duomenis be asmens duomenų subjekto sutikimo, jei yra pagrindo. nurodyta 2–11 dalyse įstatymo Nr. 152-FZ „Dėl asmens teisių“ 10 straipsnio 2 dalis ir 11 straipsnio 2 dalis
duomenys nuo 2006 06 26 d.